Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie

09-304 Lubowidz tel. 23 659 39 97

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

,,Dom- to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce w którym ciebie rozumieją”

Christian Morgenstern

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie powstał w 1981 roku. Położony jest nad rzeką Wkrą.

Teren domu zajmuje powierzchnię 1,24 ha. Jest placówką przeznaczoną dla 64 niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej

(Dz. U. Nr.217, poz.1837) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr.2.

Zgodnie z zaleceniami ustawy Dom pomocy Społecznej w Bądzynie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

 

Dom Pomocy Społecznej otoczony jest licznymi drzewami i krzewami, a także klombami z zielenią, alejkami spacerowymi i ławkami parkowymi- warunki te sprzyjają wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

 

W obiekcie znajduje się 26 pokoi mieszkalnych, dwu i trzyosobowych wyposażonych w niezbędne i funkcjonalne meble.

Pokoje są tak zaaranżowane by spełniały przytulną atmosferę, przy ich urządzaniu pomagają i podpowiadają mieszkanki.

Budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarnego, jest też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w windę służącą do przewozu osób nie poruszających się o własnych siłach, posiada instalację alarmowo-przeciwpożarową i alarmowo- przyzywową.

W 1996 roku rozpoczęła się rozbudowa placówki, dzięki temu obiekt zyskał przestrzeń na zaplecze socjalno-gospodarcze i terapeutyczne tj. salę terapii zajęciowej, salę doświadczania świata, salę rehabilitacji, pomieszczenie dziennego pobytu, magazyn depozytów, pokoje dla usamodzielniających się mieszkanek, pokój gościnny dla rodzin mieszkanek.

Każdy mieszkaniec ma dostęp do pełnej oferty zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, psychoterapia, socjoterapia, terapia kulinarna i inne) jak też rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych,a także do ich potrzeb i zainteresowań.

Jednym z ważniejszych zadań naszego personelu jest organizacja wolnego czasu mieszkanek.

Dom Pomocy Społecznej umożliwia nie tylko dostęp do książek i telewizji, ale także zapewnia inne atrakcje chociażby wycieczki, hipoterapię, imprezy integracyjne.

Raz do roku nasz dom organizuje taką właśnie imprezę integracyjną, na którą zapraszane są zaprzyjaźnione z nami placówki o podobnym profilu działania. Zwykle spotkania odbywają się wraz z nadejściem lata i są organizowane na świeżym powietrzu.

W tym roku motywem przewodnim były: ,,Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych”. Mieszkańcy mogą się pochwalić swoją twórczością, nasz dom posiada własny zespół wokalny pod nazwą ,,Sukurs” w skład którego wchodzi 6 mieszkanek.

Dbając o zdrowie i sprawność fizyczną naszych mieszkanek w domu dostępny jest sprzęt rehabilitacyjny, a także gabinet medyczny pomocy doraźnej w którym pracują wykwalifikowane pielęgniarki pod nadzorem lekarzy specjalistycznych współpracujących z naszym domem.

Opiekę i terapię świadczą zatrudnieni na różnych zasadach specjaliści m.in. psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, pracownik socjalny, opiekunki, pokojowe.

 

,,Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz, ale miejsce gdzie ciebie rozumieją”

Tym właśnie mottem w swojej pracy starają się kierować nasi pracownicy, dla których dobro pensjonariuszy jest celem priorytetowym,a zadowolenie mieszkanek największą nagrodą.